Ook aanslag op onze vrijheid

Aalsmeer – Gisteravond, donderdag 8 januari, zijn in heel Nederland mensen bijeen gekomen om stil te staan bij de vreselijke aanslag op de journalisten van het magazine Charlie Hebdo en voor het grote recht waar zij voor stonden: Voor vrijheid van meningsuiting. Ook in Aalsmeer, in het gemeentehuis werd een samenzijn gehouden en legde burgemeester Jobke Vonk-Vedder een verklaring af voordat officieel een minuut stilte gehouden werd. Indrukwekkend was deze saamhorigheid van deze ongeveer tachtig politici, ambtenaren, agenten en inwoners. Tevens werd iedereen de mogelijkheid gegeven een boodschap te schrijven in het condoleanceregister. Geduldig werd gewacht om op deze manier te benadrukken dat vrijheid van meningsuiting een groot goed is wat niemand zich mag laten afpakken!

Verklaring college B&W op aanslag Parijs, 9 januari 2015

Wij zijn 1 minuut stil voor de vrijheid

“Gisteren vond op klaarlichte dag een aanslag plaats op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo in Parijs. Twaalf mensen werden in koele bloede neergeschoten. Wij zijn net als de Fransen en de hele wereld geschokt over deze afschuwelijke aanslag. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden. Het was echter ook een aanslag op de persvrijheid en daarmee op onze vrijheid en de waarden van onze samenleving. Deze aanslag staat helaas niet op zichzelf. Er zijn de laatste tijd verschillende aanslagen geweest tegen de vrijheid en de fundamentele rechten van de mens. De aanslag in Parijs raakt ons diep in ons hart, een aanslag tegen journalisten. Het raakt direct onze vrijheid van meningsuiting. Een fundamenteel recht van onze democratie is geschonden. Wij hebben het voorrecht in een vrij land te leven. Dat betekent dat we mogen zijn wie we zijn, ongeacht onze religie, cultuur of geaardheid. Dat betekent dat we mogen zeggen wat we denken. Ook dat wij kritisch mogen zijn, omdat wij geloven dat wij daarmee de waarden van de democratie bewaken. Die vrijheid vraagt ook wat van ons, namelijk dat we tolerant zijn en elkaar respecteren. De aanslag in Parijs is een terreurdaad van een kleine groep moslimfundamentalisten. Extremisten die het niet eens zijn met de manier waarop wij leven. Wij mogen ons niet bang laten maken door hen, want dat is precies wat ze willen. Juist nu moeten wij gaan staan voor de waarden van onze samenleving en solidair zijn. Solidair met de Fransen die op dit moment hun stille tocht beginnen. Solidair met iedereen die onze waarden deelt. Aalsmeer is een sociale gemeenschap waarin we niet alleen oog voor elkaar hebben maar ook voor de wereld om ons heen. Daarom zijn wij hier nu bij elkaar. Om samen onze stem te laten horen voor de vrijheid en de waarden van onze samenleving. En met ons vele anderen, op allerlei plekken in Nederland en de rest van Europa. Laten wij zo 1 minuut stil zijn en stilstaan bij de mensen die vermoord werden omdat zij zich niet bang lieten maken en bleven staan voor hun vrijheid. Laten wij met elkaar in gesprek blijven. Met respect en in vrijheid.”

Jobke Vonk-Vedder

Burgemeester van Aalsmeer