Inwonerspeiling provincie over windturbines

De Ronde Venen – De gemeente zet zich in voor een duurzaam en leefbaar De Ronde Venen. De gemeentelijke ambitie sluit aan op de landelijke afspraken. We zijn voor zonnevelden, maar tegen windturbines. Zo staat het ook verwoord in het coalitieakkoord ‘In het hart’. Het standpunt van de gemeente De Ronde Venen hierin is duidelijk. Ondanks dat voert de provincie Utrecht momenteel een onderzoek uit voor windturbines in de provincie Utrecht, waaronder in gemeente De Ronde Venen. 

Zorgen
De afgelopen jaren heeft er een uitgebreid participatieproces plaatsgevonden met inwoners en stakeholders over windturbines in onze gemeente. Veel inwoners maken zich zorgen over de gezondheidsrisico’s van windturbines en de schade die wordt aangericht aan het open landschap. Daarom heeft de gemeenteraad besloten dat er geen windturbines in de gemeente geplaatst mogen worden. Ook verzet de gemeente zich actief tegen plannen van omliggende gemeenten om windturbines langs onze gemeentegrenzen te plaatsen

Onrust
Het provinciebestuur vraagt nu alle inwoners van de provincie Utrecht, inclusief de inwoners van onze gemeente, en omliggende buurgemeenten, naar hun mening over windturbines. Deze enquête veroorzaakt onnodig veel onrust bij onze inwoners. Helaas kan de gevolgde werkwijze niet meer worden teruggedraaid. Daarom heeft het college per brief aan Gedeputeerde Staten gevraagd om tenminste ervoor te zorgen dat de resultaten van de enquête representatief zijn en een juist beeld geven van de mening van onze inwoners. 

Online
De provincie Utrecht heeft een online vragenlijst samengesteld waarin zij meningen vragen over belangrijke factoren bij het kiezen van windturbinelocaties, zoals de afstand tot woon- en natuurgebieden. Ook kostenoverwegingen worden meegenomen. De enquête loopt tot en met zondag 29 oktober. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 20 minuten in beslag. Invullen kan via www.utrechtwind.raadpleging.net.

De gemeente is het niet eens met de werkwijze van de provincie, desondanks moedigt het college alle inwoners aan om deel te nemen aan deze enquête en zo hun stem te laten horen.