Gemengd woonproject Mijdrecht feestelijk geopend

Mijdrecht – Midden in Mijdrecht, op de Stationslocatie, heeft Cazas Wonen, samen met het Leger des Heils en Amerpoort, een gemengd woonproject met 35 sociale huurwoningen gerealiseerd. In mei trokken de eerste bewoners erin. Inmiddels zijn alle appartementen bewoond, onder meer met bewoners die zijn doorgestroomd naar zelfstandig wonen. De bewoners, die allemaal een ‘goede buur’ willen zijn, hebben de beschikking over een aparte gemeenschappelijke woonkamer waar ze activiteiten kunnen organiseren.

Woensdag 4 oktober was de feestelijke opening van het complex waar, volgens Saar Spanjaard, directeur-bestuurder van Cazas Wonen, naast vragers ook dragers wonen: “Kortom mensen die in een bewonersgroep samen werken aan hun woongeluk. Buren die hulp vragen en die hulp kunnen geven. Met Amerpoort en het Leger des Heils hebben we een complex gebouwd dat hen past.”

Het was een vrolijke middag waar vertegenwoordigers van het Leger des Heils en Amerpoort die de doorstromers hebben aangedragen, aangaven vertrouwen te hebben in dit concept. Jan Jans van het Leger gaf aan: “We staan voor een forse opgave om mensen een kans te geven in onze maatschappij. Een project als dit geeft aan dat je dat samen heel goed kunt realiseren. Annike van Kouwen van Amerpoort zag het met plezier aan: “Toen de kogel door de kerk was moesten we het gaan hebben over de invulling. Dat ging als vanzelf, we zaten allemaal op dezelfde lijn, met dit als resultaat”.

Op de foto: Saar Spanjaard overhandigt een cadeau voor in de woonkamer aan de ‘eerste’ bewoner van het complex Ed de Zwart en aan Carla van de Klomp die de bewonerscommissie gaat begeleiden.

Foto: Cazas Wonen.