Schiphol investeert in kwaliteit en innovatie

Schiphol – Het aantal passagiers op Amsterdam Schiphol Airport is in 2019 met 0,9 procent toegenomen tot in totaal 71,7 miljoen passagiers. Schiphol blijft een van Europa’s best verbonden luchthavens met een netwerk dat groeide naar 332 directe bestemmingen (2018: 327), waarvan 138 intercontinentaal (2018: 135). Het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol bedroeg 496.826, een afname van 0,5 procent ten opzichte van 2018. Het vrachtvolume vertoonde een verdere daling met 8,5 procent naar 1,57 miljoen ton.

Duurzaamheid

In 2019 heeft Schiphol 860 miljoen euro geïnvesteerd in de Roadmap Safety Improvement Schiphol en vergroting van luchthavencapaciteit, klantervaring,operationele efficiëntie en duurzaamheid (2018: 581 miljoen euro). Deze investeringen omvatten onder meer de ontwikkeling van de nieuwe pier, de herinrichting van Terminal 1, uitbreiding van platformen en baanonderhoud, nieuwe business lounges in de terminal, de uitbreiding van parkeergarage P3 en het kantoorgebouw The Base De investeringen in de kwaliteit van de dienstverlening hebben over de hele linie geresulteerd in een hogere klantwaardering. De investeringen in duurzaamheid bestonden onder meer uit investeringen om de bouw van Europa’s eerste fabriek voor bio-kerosine mogelijk te maken en in een onderzoek naar de productie van synthetische kerosine op basis van zonne-energie en afgevangen CO2. Schiphol blijft onverminderd inspannen voor emissievrije luchthavens in 2030 door de investeringen in elektrisch busvervoer, elektrisch materieel zoals e-GPU’s en zonnepanelen.

Verstoring brandstof

Een aantal verstoringen heeft vorig jaar de bedrijfscontinuïteit beïnvloed. In juli heeft een onderbreking in het systeem van de brandstofleverancier gezorgd voor een grote verstoring van de vluchtoperatie, met veel annuleringen en gestrande passagiers tot gevolg. TNO heeft onderzoek gedaan naar deze verstoring en de aanbevelingen van TNO worden geïmplementeerd, evenals de aanbevelingen en de lessen die getrokken zijn uit de stroomstoring in 2018.

Solide resultaten

In 2019 heeft Schiphol solide financiële resultaten behaald. Het nettoresultaat steeg naar 355 miljoen euro (2018: 279 miljoen euro). De netto-omzet is toegenomen met 7,0 procent naar 1.615 miljoen euro (2018: 1.509 miljoen euro). De hogere netto-omzet is voornamelijk te danken aan hogere havengelden, autoparkeergelden en andere inkomsten uit passagiersgerelateerde activiteiten. De bedrijfslasten zijn gestegen met 6,8 procent naar 1.332 miljoen euro (2018: 1.248 miljoen euro).

Geluidsoverlast en milieu

2020 wordt een cruciaal jaar met politieke besluitvorming over de ingebruikname van Lelystad Airport, de verdere ontwikkeling van Schiphol op de middellange termijn en de contouren van de luchtvaart richting 2050. Lelystad Airport is bijna gereed voor opening voor commercieel vliegverkeer. De koers die het kabinet heeft gekozen geeft vorm aan de toekomst: gematigde en gecontroleerde groei gecompenseerd door een daling van het aantal mensen dat ernstige geluidshinder ondervindt. Samen met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de luchtvaartmaatschappijen heeft Schiphol belangrijke initiatieven ontwikkeld voor het terugdringen van geluidsoverlast, milieu-impact en fijnstof. En Schiphol-medewerkers staan in de startblokken om deze initiatieven samen met hun buren in gang te zetten.