Onteigening grond in de Vinckebuurt toegestaan

 

Uithoorn. Op de raadsvergadering van 8 januari liet wethouder Hans Bouma tussentijds in korte bewoordingen weten dat Zeeman Vastgoed alle gronden in de toekomstige Vinckebuurt – waar door hen nieuwbouw is gepland – in bezit heeft gekregen, op één perceel na. De ‘Kroon’ heeft echter op 14 november 2014 een uitspraak gedaan dat de gemeente via een gerechtelijke procedure mag overgaan tot onteigening als de eigenaar van de grond zijn medewerking blijft weigeren die te verkopen. De uitspraak ligt ten grondslag aan het verzoek van de gemeente eind 2013 aan de Kroon om het perceel van een plaatselijke bewoner te mogen onteigenen omdat die (nog altijd) geen medewerking wil verlenen aan de verkoop van zijn/haar grond. Het verwerven de grond is essentieel voor de projectontwikkelaar om het nieuwe woningbouwprogramma te kunnen opstarten. De Kroon heeft de gemeente nu in het gelijk gesteld wat betreft haar voornemen tot onteigening. De kennisgeving ligt tot 15 februari ter inzage op het gemeentehuis. Na die datum zal het gerechtelijk deel van de procedure via de rechter worden opgestart en afgehandeld waarbij de schadeloosstelling wordt vastgesteld, tenzij er tijdig een schikking tussen de partijen plaatsvindt. Veelal is dat overigens de beste optie. Een eventuele gerechtelijke procedure kan zes maanden tot een jaar in beslag nemen. Tegen het besluit kan de eigenaar eventueel ook nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad.

Lees meer over dit onderwerp aanstaande woensdag in de Nieuwe Meerbode.