Nieuwe brede school feestelijk in gebruik genomen

 

Uithoorn. De nieuwe brede school, ook bekend als het Integraal Kindcentrum (IKC) Thamerdal aan de Prinses Christinalaan 120, is vrijdag 13 maart onder grote belangstelling feestelijk in gebruik genomen. Gebruikers van de nieuwe school zijn onder andere de interconfessionele basisschool De Regenboog, kinderopvang Simba, peuteropvang Berend Botje en Buitenschoolse Opvang Thamerdal (van Solidioe). Die zijn sinds december 2014, toen het gebouw werd opgeleverd, verenigd in het Duet, een unieke samenwerking tussen basisonderwijs en kinderopvang. Dat uit zich in één gebouw, één directie, één team. Een en ander is mogelijk gemaakt door de stichting ICBO Uithoorn en Kinderopvang Solidoe. Het managementteam van het Duet bestaat uit Petra Goesten (directeur), Maaike Berbee (locatieleider onderwijs) en Mariska Plasmeijer (locatieleider opvang). Alle medewerkers van de huidige school en kinderopvang zijn in het Duet opgegaan. ‘Duet’ staat voor de verbinding tussen opvang en onderwijs; een Duet tussen leerkracht of pedagogisch medewerker en kinderen; een Duet tussen kindcentrum en ouders, tussen kindcentrum en de wijk en tussen kindcentrum en de maatschappij.

Onder de aanwezigen die de officiële opening bijwoonden waren ouders van kinderen die bij De Regenboog op school gaan of aan de zorg bij de kinderopvang zijn toevertrouwd, onderwijzers en directie van de samenwerkende partners, omwonenden, afgevaardigden van bedrijven en Rabobank Regio Schiphol, sponsors(!), een aantal raadsleden, de wethouders Ria Zijlstra en Hans Bouma, burgemeester Dagmar Oudshoorn en verdere belangstellenden. Leerlingen van de Praktijkschool Uithoorn in de Legmeer hadden de verzorging van het feestelijke hapje en drankje op zich genomen en zij presenteerden dat met verve.

Meer over de ingebruikneming van het IKC Thamerdal leest u in de krant van 18 maart.