Nationale boomfeestdag ook in Uithoorn

 

Uithoorn. Kinderen van Groep 5 van obs de Springschans hebben woensdagmorgen naast hun school in de buurt van de bussluis met elkaar drie nieuwe prunussen geplant. Zij deden dat samen met wethouder Hans Bouma en medewerkers van de afdeling Groenbeheer. Voordat de kinderen de bomen plantten kregen zij nog een stukje ‘educatie’ van de wethouder. Zo legde hij uit waarom waarom bomen belangrijk zijn in onze leefomgeving en in de natuur. Daar werd door de kinderen divers maar heel concreet op geantwoord. Vervolgens gingen zij gezamenlijk met scheppen aan de slag om een gat te graven teneinde de boom te kunnen planten. Zij deden dat in het kader van de 59ste editie van de Nationale Boomfeestdag dat als dit keer als thema heeft ‘Bomen & Water’.

Dat is een meer dan actueel thema en niet alleen vanwege de Waterschaps-verkiezingen die ook op deze datum werden gehouden naast die voor de Provinciale Staten. Want water is behalve een eerste levensbehoefte voor mensen ook die voor de natuur. Zonder water is er namelijk geen leven. In een gezonde natuur spelen bomen een belangrijke rol, omdat zij met hun wortels de grond vasthouden. In onze volgebouwde steden en dorpen zorgen ze ervoor dat het overtollig hemelwater wordt opgenomen. Het planten van bomen komt dus ook ten goede aan een goede waterberging en waterbeheersing. Als de grondwaterstand laag is omdat het voorjaar steeds droger wordt vanwege klimaatverandering hebben jonge bomen problemen om ‘aan te slaan’. Hiermee dient rekening gehouden te worden in de nazorg door het geven van water bij pas geplante bomen. Water is dus onmisbaar bij de groei van bomen, omdat alle biochemische processen in de boom zich afspelen in een waterig milieu. Er is een duidelijk verband tussen opname van koolzuur en de waterafgifte tijdens de hete dagen. Als er onvoldoende water in de bodem aanwezig is en ook te weinig luchtvochtigheid, heeft dat effect op de groei van de bomen. Maar zover ging de redenering niet van de kinderen. Die vonden het leuk en interessant om bomen de planten. Als beloning voor hun inspanningen kregen zij van de juf een gezonde versnapering in de vorm van een heerlijke appel.