Janny van Vliet-Zaal 100 jaar!

 

Uithoorn. Donderdag 12 maart was het feest in huisje 5 op de derde verdieping van woonzorgcentrum het Hoge Heem. Daar werd met gezang van familieleden, bewoners en verzorgers Janny van Vliet-Zaal toegezongen ter gelegenheid van haar 100ste verjaardag die zij op die dag in nog goede gezondheid mocht vieren. De kwiek ogende Janny bedankte met veel plezier en op welluidende toon alle aanwezigen. Zij voegde eraan toe dat zij heel blij was dat iedereen naar haar verjaardag was gekomen. Het was duidelijk te zien en te merken dat zij daar met volle teugen van genoot. Naast talrijke familieleden en bewoners van de afdeling bracht ook burgemeester Dagmar Oudshoorn een bezoek aan de eeuweling en nam een cadeautje mee in de vorm van een fraaie ingelijste tekening van (oud) Uithoorn aan de Amstel. Maar Janny werd met nog meer presentjes overladen die zij graag in ontvangst nam en nieuwsgierig uitpakte. Zij uitte haar waardering voor alles wat zij kreeg, niet in de laatste plaats voor de mooie en lieve woorden die haar ten deel vielen. Kortom, het was voor haar een ochtend die in velerlei opzicht een mijlpaal in haar leven betekende. Zaterdag 14 maart werd haar verjaardag nog eens in brede familiekring gevierd beneden in de gezellige en gastvrije ontvangstruimte van het Hoge Heem. En die ruimte was wel nodig, want Janny en wijlen haar man Gerard van Vliet hadden samen 14 kinderen die nog in leven zijn. Met elkaar hebben die inmiddels gezorgd voor een aanwas van 30 kleinkinderen meer dan 50 achterkleinkinderen!

Janny van Vliet-Zaal is geboren tijdens de Eerste Wereldoorlog op 12 maart 1915 in Bovenkerk. Haar man Gerard kwam uit De Hoef. Zij trouwden in 1939 en zijn bijna 60 jaar samen geweest. Gerard is tijdens zijn werkzame leven in dienst geweest bij de gemeente Uithoorn als opzichter bij het onderhoud van woningen. Van hun kinderen was er een ooit de 8.000ste inwoner van Uithoorn. Janny woont nu alweer 13 jaar in het Hoge Heem waar ze het erg naar haar zin heeft. Janny is goed van lichaam en geest haar leeftijd in ogenschouw nemend. Het is opmerkelijk hoe zij helder van geest vrolijk anticipeert op de gebeurtenissen om haar heen. Zo zou iedereen wel 100 willen worden, toch?…