Gemeentelijke onderscheiding voor Theo Geudeke

 

Uithoorn. Vlak voor de aanvang van de raadsvergadering op donderdag 5 maart kreeg inwoner van Uithoorn Theo Geudeke uit handen van burgemeester Dagmar Oudshoorn een gemeentelijke onderscheiding met bijbehorende oorkonde uitgereikt. Theo Geudeke, die op 1 april 80 jaar jong wordt, was in de jaren negentig van de vorige eeuw raadslid en van 1994 tot 1998 wethouder voor de VVD. Maar hij heeft veel meer gedaan voor de lokale gemeenschap. Zo was Theo Geudeke van eind 1999 tot begin 2015 actief als bewonersvertegenwoordiger van de Commissie Geluidshinder Schiphol en later van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol. Hij werd hiertoe benoemd door de gemeenteraad van Uithoorn. Daarbij was hij niet alleen vertegenwoordiger van de inwoners van Uithoorn, maar ook coördinator van alle bewonersvertegenwoordigers. Hij heeft mede het Aldersakkoord opgesteld en wordt geroemd om zijn grote kennis van het dossier en zijn humoristische maar ook vlijmscherpe toon. Het college van Uithoorn wilde hem bedanken voor zijn grote inzet op dit onderwerp, dat voor veel inwoners van Uithoorn van belang is. Mede vanwege dat maatschappelijke aspect door zijn inzet heeft hij een gemeentelijke onderscheiding gekregen. Geudeke zei zeer verrast te zijn en toonde zich verheugd met de onderscheiding die hem ten deel viel. Het deed hem zichtbaar goed dat zijn inspanningen door het college en de gemeenteraad niet zijn vergeten en de waardering tot uitdrukking is gebracht in de vorm van een onderscheiding.