Geen vrachtwagens in de Meerwijk? Mooi wel!

 

Uithoorn. Bewoners van de Meerwijk-Oost in Uithoorn zien met stijgende verbazing en ook ergernis dat bij herhaling grote vrachtwagens en vrachtwagencombinaties, waaronder ook tankwagens (met welke gevaarlijk inhoud?), de woonwijk binnenrijden en bij de bussluis moeten draaien om de weg terug te nemen. Het blijkt dat de veelal buitenlandse vrachtwagenchauffeurs de weg volledig kwijt zijn nu ze, komende vanuit de richting Zijdelweg, niet over de Prinses Irenebrug hun weg kunnen vervolgen. Links af het Thamerlint op is geen optie, draaien op de kruising ook niet, dus dan maar de Laan van Meerwijk in voorbij het gemeentehuis en verder om een rondje te rijden naar de Polderweg… Om bij de bussluis naast de basisscholen De Kajuit en de Springschans vast te lopen. Het heeft afgelopen week geleid tot veel schade en vernieling aan het wegdek, trottoirs en groenstroken door rangerende vrachtwagens bij Flevomeer. Met alle gevaar voor overstekende kinderen! Menig chauffeur blijkt volgens bewoners alleen maar te kunnen communiceren in gebarentaal omdat die de Nederlandse taal niet spreken. Extra probleem vormen bovendien de dikwijls geparkeerde auto’s en werkbussen (waar een stopverbod geldt!) van wegwerkers die bij de bussluis aan het werk zijn. Afgelopen week zijn ook weer iedere dag verdwaalde vrachtwagens bij de bussluis gezien. Vooral in het donker lijkt het mis te gaan, al gebeurt het ook op klaarlichte dag. Bewoners en ouders van schoolgaande kinderen ergeren zich er kapot aan.

Meer over dit onderwerp leest u in de krant van aanstaande woensdag.