Gedrukte media blijven voor iedereen essentieel

Door Bart Jonker

Aalsmeer – De onlinezucht en internetdwang die steeds meer worden opgelegd door overheidsinstanties, banken en bedrijven, zijn een blok aan het been voor een meerderheid van ouderen. 

Dit concludeert seniorenorganisatie KBO-PCOB, naar aanleiding van de resultaten uit een grootschalig onderzoek. 98 procent van de respondenten wenst niet alles online te willen regelen. 

Een deel verwerpt zelfs volledig het internet. Ze voelen dat het digitale mes op hun keel wordt gezet en roepen om alternatieven. 

Grote hobbel

Essentiële informatievoorziening over bijvoorbeeld corona, overheidsinformatie, belastingen, aanvraag van toeslagen, online facturen, bankzaken, afspraken met zorgverleners en dergelijke, er wordt maar van iedereen verwacht dit allemaal online via het internet te regelen. Instanties en organisatie zijn ongevraagd massaal tot het internet overgegaan, mede ook uit kostenbesparingen en milieubelasting. 

Voor de meeste ouderen is deze digitalisering echter een grote hobbel. Vele redenen liggen hier ten grondslag, zoals het niet hebben van een computer en de angst voor de onveiligheid van het internet (onder meer door hacking en phishingmails van oplichters). 

Maar liefst 48 procent van ouderen wil niet aan het internet vanwege oplichtingspraktijken. Bankzaken worden door deze groep veelal nog met de oude acceptgiro geregeld. 

Huis-aan-huisblad

Tevens achten veel ouderen het online zaken regelen als te ingewikkeld of zijn ze vaak beperkt of totaal niet vaardig om met de computer te werken. Dit resulteert dat ouderen verstoken blijven van noodzakelijke informatie of ze zijn niet meer in staat om hun zaken te regelen. De roep om papieren formulieren of gedrukte informatiebronnen, zoals de Nieuwe Meerbode, blijft daarom enorm groot, zodat de noodzakelijke informatievoorziening gewaarborgd blijft. Zoals informatie over corona, waarin vaak alleen verwezen wordt naar internetsites, waardoor (digibete) ouderen van essentiële informatie verstoken dreigen te blijven. Deze rol van informatievoorziening wordt gelukkig door de gedrukte lokale huis-aan-huisbladen adequaat ingevuld.

Dwangmatig

Niet alleen ouderen hebben moeite met de internetdwang, ook achten veel mensen de sociale mediakanalen als tamelijk dwangmatig in hun benadering. Hoe vaak gebeurt het niet dat je telkenmale aan een verjaardag, tagging of uitnodiging voor een bepaalde groep wordt herinnerd? Ook aangemaakte whatsapp-groepen, waaraan je account ongevraagd wordt toegevoegd door iemand uit je kennissenkring zijn vaak ongewenst. Dit leidt vaak tot ergernis en een gevoel dat je geleefd wordt bij velen. Nochtans blijven bovengenoemde zaken een aandachtspunt en uitdaging om hier een gefundeerde gebruiksvriendelijke en veilige oplossing voor te vinden.