Debat over de Vuurlijn donderdag 19 maart

 

Uithoorn. Het zoveelste debat over de verkeerstechnische situatie en het eventuele onderhoud van de veelbesproken Vuurlijn zou tijdens de Commissie Wonen & Werken op dinsdag 17 maart in het gemeentehuis plaatsvinden. Dat stond in de raadsagenda én daardoor vorige week ook in deze krant aangekondigd. Tussentijds is deze datum echter door de gemeente opgeschoven, mede omdat er woensdag 18 maart verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap zijn. Het onderwerp wordt nu op donderdag 19 maart om 19.30 uur in het gemeentehuis behandeld. Betrokken partijen, bewoners en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd het debat in de raadscommissie bij te wonen. Vervolgens wordt er op donderdag 2 april een raadsbesluit over genomen.

Er zijn allerlei opties ingebracht door zowel de gemeente als de Belangengroep Vuurlijn Veilig en Buurtbeheer de Legmeer. Een en ander is ondersteund met een petitie. Inmiddels zijn de partijen ruim een jaar verder en wordt na lang aandringen de petitie behandeld. De Belangengroep Vuurlijn Veilig heeft samen met Buurtbeheer de Legmeer een uitgebreid onderbouwd voorstel aangeleverd. Belangstellenden kunnen dit lezen op de website www.vuurlijnveilig.nl. Meer weten? Lees de Nieuwe Meerbode woensdag 18 maart.