Buurtbemiddeling ook in 2015 in De Ronde Venen

De Ronde Venen – Buurtbemiddeling is een succes in De Ronde Venen. Sinds de officiële start in juni 2013 hebben 95 buren zich met een overlastzaak voor buurtbemiddeling aangemeld. Daarom is besloten deze bemiddeling voort te zetten in 2015. De gemeente en woningcorporatie GroenWest maken de uitvoering door Stichting Tympaan-De Baat financieel mogelijk.  

Buren kunnen kosteloos de hulp inschakelen van buurtbemiddeling wanneer ze overlast ondervinden waar ze samen niet uitkomen. Bijvoorbeeld over de hoogte van een nieuwe schutting, een hoge boom of geluidsoverlast. Buurtbemiddeling biedt onafhankelijke informatie en advies over hoe de overlast op een effectieve manier onder de aandacht van de buren gebracht kan worden, maar ook bemiddeling wanneer beide buren dat willen. Alle 14 vrijwillige buurtbemiddelaars wonen zelf in De Ronde Venen. Voor meer informatie zie de Nieuwe Meerbode woensdag 14 januari.