10e Amsterdamse Bos Golf gaat niet door

Amstelland – Met pijn in het hart heeft de organisatie van het Amsterdamse Bos Golf, Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn, besloten dat de jubileumeditie dit jaar niet kan doorgaan. De huidige situatie met de coronacrisis is dermate onzeker dat de risico’s te groot zijn om het evenement te houden. De plannen worden daarom doorgeschoven naar 2021.

Op dinsdag 30 juni zou de tiende editie van het Amsterdamse Bos Golf gehouden worden. De voorbereidingen waren al gestart toen het coronavirus Nederland bereikte. Net als iedereen dacht de organisatie in het begin dat deze bui wel overgewaaid zou zijn eind juni. De verschillende werkgroepen zijn in januari gestart met de voorbereidingen conform het draaiboek. In de loop van maart drong de gevolgen van deze crisis echter door en werd het duidelijk dat de ‘intelligente  lockdown’ op zijn minst tot 1 juni gaat duren. Ook voor de periode daarna is het onduidelijk in hoeverre evenementen als een golftoernooi weer gehouden mogen worden.

De organisatie was op het punt gekomen dat er contracten afgesloten moesten worden met financiële consequenties. De leden van de Rotaryclub, veelal zelf ook ondernemers, achtten het daarnaast ook niet verantwoord om potentiële deelnemers en bedrijven na zo’n lange periode van  ‘lockdown’ en omzetverlies te bevragen om het toernooi te sponsoren.

De organisatie heeft de ambitie om van het tiende toernooi iets speciaals te maken voor alle stakeholders (deelnemers, vrijwilligers en de nieuwe hoofdsponsor)  als voor het nieuwe goede doel: erfelijke Fronto Temporale Dementie (FTD). Alle zeilen worden het komend jaar bijgezet om van dit tweede lustrum alsnog een groot succes te maken. De Rotaryclub rekent dan ook op uw deelname in welke hoedanigheid dan ook, als deelnemer, sponsor of vrijwilliger of anderszins. Kijk voor meer informatie op www.amsterdamsebosgolf.nl