zwerftocht stadjungle

AMSTERDAM - De Lange Bretten met een heuvel ( De Brettenburg ) van puin, beton en asfalt afkomstig van sloopprojecten vanaf 1970. FOTO: © DUTCHPHOTO / HANS VAN WEEL