Zorgen omwonenden over plan huisvesting 200 arbeidsmigranten

INGEZONDEN

De Kwakel – Rond 8 september ontving een handvol bewoners rondom de Dwarsweg in De Kwakel (uiterste puntje Uithoorn, gelegen tegen Kudelstaart) een bijzonder bericht. De omwonenden kregen een brief waarin werd medegedeeld dat vier ondernemers een initiatief ontwikkelen om aan Dwarsweg 18 huisvesting te realiseren voor 200 (!) arbeidsmigranten. De gemeente Uithoorn zegt onder voorwaarden bereid te zijn haar medewerking te verlenen.

Ook lijkt deze gemeente reeds subtiel te zijn begonnen om enkele randvoorwaarden op orde te brengen. Zo is recent het laatste stukje Dwarsweg verbreed en wordt hier (toevallig?) op dit moment straatverlichting aangebracht. 

De gemeente Uithoorn heeft zelf geen contact met de omwonenden gezocht, wat gezien de ingrijpende aard van dit plan voor de omgeving opmerkelijk is. Tevens valt te betwijfelen of Uithoorn de gemeente Aalsmeer en in het bijzonder Kudelstaart deelgenoot heeft gemaakt van de plannen. Uiteindelijk zal de verkeersoverlast van deze extra 200 arbeidsmigranten, weggestopt aan de rand van Uithoorn,  nauwelijks op de schouders van Uithoorn gaan rusten, maar grotendeels worden afgewenteld  op de buurgemeente en de bewoners van Kudelstaart. 

Een bundeling van 200 arbeidsmigranten tegen het kwetsbare en natuurrijke gebied De Banken is een onacceptabele belasting voor het gebied en de omwonenden en doet afbreuk aan het evenwicht van de omgeving, die al zo onder druk staat. Bovendien is bij doorgang sprake van een ongewenst precedentwerking. Het gebied Hoofdweg, Dwarsweg, Achterweg herbergt volgens de Rekenkamer Uithoorn nu al reeds 200 arbeidsmigranten. Dit in door hen bewoonde bedrijfswoningen. Met deze aanwezigheid is de huidige belasting voor het gebied al bovengemiddeld hoog en voldoet zeker niet aan de spreidingseisen die in het algemeen aan migrantenhuisvesting gesteld worden. 

De bewoners van de Dwarsweg, Achterweg, De Banken en het Jaagpad maken zich ernstig zorgen over dit plan en hebben hun krachten gebundeld in de Vereniging en actiegroep ‘Boven-de-Banken’ bovendebanken@yahoo.com. Een ieder wordt opgeroepen zich aan te sluiten bij ‘Boven-de-Banken’ om hiermee een solide tegengeluid te organiseren. Stuur uw mening, visie en/of tegenargumenten door naar bovenstaand email adres. 

Informatieavond

De actiegroep roept een ieder in De Kwakel en Kudelstaart op zijn/haar stem ook te laten horen tijdens de informatieavond over dit initiatief van kwekers op dinsdag 5 oktober rond 19.30 uur in De Gasterij aan de Vuurlijn 78 in De Kwakel. Vooraf aanmelden is wel een vereiste.