Wordt Wilnis centrum een toeristisch pareltje?

Wilnis – Ooit was de Dorpsstraat in Wilnis als de ansichtkaart uit het liedje ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld. Een nostalgisch plaatje met een boerenkar die ratelt over de keien. Waar mensen hun dagelijkse boodschappen haalden bij melkboer en groenteman. Waar kinderen touwtjespringen en tegen hun tol sloegen. Die tijd komt niet terug, maar er is wel een plan om dat beetje historie te laten herleven door Wilnis centrum aantrekkelijker te maken. Voor bewoners en de rustzoekende toerist.

De komende twee tot drie jaar zal er een plan worden uitgevoerd, wat in opdracht van de gemeente door een extern bureau is gemaakt. Dit plan is in samenwerking met de ondernemers van ‘Wilnis Doet’ tot stand gekomen, waarbij de ondernemers hun ideeën kunnen inbrengen. Het gaat om aanpassingen voor verkeer en parkeren in de driehoek Dorpsstraat-Julianastraat-Raadhuisstraat. En om voorzieningen voor wandelaars en bezoekers per fiets, boot of kano.

Het centrum moet er aantrekkelijker uit gaan zien. Er komen informatieborden over de historie van Wilnis. De markante gebouwen worden mooi uitgelicht. Er komt meer groen. De toerende kanoër of sloep kan aanleggen in een klein soort passantenhaven. Er is ook al een ondernemer die daar kleine motorbootjes wil verhuren. De aandacht voor kleinschalige en natuur-minnende watersport is groeiende in en rond Wilnis. Zoals op het eiland van Hein waar kano’s gehuurd kunnen worden. En een nieuwe kanostoep bij de Paviljoen Toren De Grote Sniep aan de Veenkade. 

Wakker kussen
De gemeente wil met het plan van het bureau DTNP het centrum van Wilnis ‘wakker kussen’. En hopelijk dat de wandelaar, fietser of kanoër binnenkort ook in de ochtend een kop koffie en een broodje kan krijgen in Wilnis. Er is nu wel horeca, maar die gaat pas laat in de middag open. De gemeente werkt nauw samen met de stichting ‘Wilnis Doet’, waarin ondernemers uit Wilnis centrum zijn verenigd. Er is ook afstemming met een van de werkgroepen van DRO, De Ronde Venen Onderneemt. Een initiatief van wethouder Vijzelaar. De werkgroep Recreatie is bezig om wandel-, fiets-, kano- en suproutes te vernieuwen of aan te passen.

Het hele plan is in te zien via de website van de gemeente. Mensen die vragen of suggesties hebben naar aanleiding van het plan, kunnen contact opnemen met Rob Evers, adviseur van ‘Wilnis Doet’ en lid van de werkgroep recreatie van DRO: robbert.evers@gmail.com.