Wijziging grenzen werkingsgebieden Noord-Holland

Regio – In de Omgevingsverordeningen Noord-Holland 2020 (OV NH2020) en Noord-Holland 2022 (OV NH2022) is benoemd in welke gebieden welke activiteiten mogelijk zijn en onder welke voorwaarden. In enkele van deze zogeheten werkingsgebieden worden de grenzen gewijzigd. Deze aanpassingen worden ter inzage gelegd, zodat eenieder erop kan reageren.

De provincie kent in totaal 20 werkingsgebieden, zoals Glastuinbouw concentratiegebied, Natuurnetwerk Nederland (NNN), Cultureel erfgoed en Landelijk gebied. In een aantal van deze gebieden wordt voorgesteld de grenzen te wijzigen. Het gaat om verschillende soorten wijzigingen. Van aanpassingen van de grenzen daar waar die niet overeenkomen met de werkelijke situatie, tot optimalisatie van het Natuurnetwerk, bijvoorbeeld in Waterland-Oost. Het gaat in totaal om 85 wijzigingen.

Reageren 

De voorgestelde wijzigingen in de grenzen van de werkingsgebieden van de OV NH liggen sinds  maandag 7 maart nog tot en met zondag 17 april 2022 ter inzage bij de Provincie Noord-Holland. Iedereen die dat wil kan in deze periode op het ontwerp reageren. De ontvangen reacties worden, indien van toepassing, meegenomen in de wijzigingen van de werkingsgebieden. Naar verwachting treden de wijzigingen per 1 juli 2022 in werking.

Gewijzigd

Door specifieke ontwikkelingen in een gebied, of vanwege wensen uit de omgeving, kan het nodig zijn om de grenzen van een werkingsgebied aan te passen. Deze aanpassingen wil de provincie twee keer per jaar doorvoeren, zodat ze op 1 juli en 1 januari in werking kunnen treden. 

Op deze manier zorgt de provincie voor een herkenbare vaste werkwijze en worden ontwikkelingen binnen een redelijke termijn aangepast in de verordening. 

Meer informatie is te vinden op www.noord-holland.nl/omgevingsverordening.