Vaccinatiecampagne in Aalsmeer voor jongeren

Aalsmeer – Alle kinderen krijgen vanuit het Rijksvaccinatieprogramma gratis vaccinaties aangeboden door de GGD. Ruim 95% van alle ouders in Nederland laat hun kinderen vaccineren. Als iedereen alle vaccinaties haalt, is heel Nederland goed beschermd tegen twaalf ernstige ziektes, zoals mazelen, tetanus en verschillende vormen van kanker. Voor kinderen tot en met 4 jaar gaat dit via het consultatiebureau en is het onderdeel van de gezondheidsonderzoeken. Schoolgaande kinderen worden uitgenodigd voor grotere vaccinatiecampagnes in het voorjaar en najaar.

Op woensdag 26 oktober is er van 11.30 tot 19.00 uur een vaccinatiecampagne in Sporthal De Waterlelie aan de Dreef voor jongeren vanaf 9 jaar, die wonen in Aalsmeer, Kudelstaart, De Kwakel en Uithoorn. In september heeft het RIVM de vaccinatiekaarten verstuurd en de brieven van de GGD jeugdgezondheidszorg naar de ouders en kinderen met de exacte datum en tijd waarop de vaccinatieafspraak plaatsvindt. Neem voor meer informatie, vragen, bezwaar of afspraak verzetten contact op met de JGZ via telefoonnummer 020-5555961 of kijk op www.ggd.amsterdam.nl/vaccineren.

Prikangst

De medewerkers van jeugdgezondheidszorg hebben veel ervaring in het omgaan met prikangst bij kinderen. Een positieve benadering en afleiding helpen vaak bij prikangst. Belangrijk is dat kinderen thuis al voorbereid worden op wat er gaat gebeuren en dat er zoveel mogelijk rust is rondom het vaccinatiemoment. Daarom is er op de vaccinatiecampagne een aparte ruimte ingericht, het speciale prikpunt. Jongeren en ouders kunnen zelf vragen naar de speciale prikruimte of hiernaar verwezen worden.

Coronavaccinatie

De vaccinaties tegen corona zijn beschikbaar voor iedereen van 5 jaar en ouder. Deze worden op afspraak door een andere afdeling van GGD Amsterdam gegeven. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800-7070.