Subsidie provincie voor projecten in Amstelscheg

Amstelland – De provincie Noord-Holland stelt 1,9 miljoen subsidie beschikbaar voor projecten die de natuur en het landschap van de Amstelscheg versterken. Ook projecten die het gebied beter toegankelijk en beleefbaar maken, kunnen vanaf 10 oktober aanstaande een subsidie aanvragen. De Amstelscheg is een groengebied dat ligt ingeklemd tussen het stedelijke gebied van Amstelveen en Amsterdam Zuidoost. Het historische polderlandschap is ontstaan rond de veenrivieren die door het gebied slingeren. De Amstel loopt door tot in de stad en vormt een gewaardeerde recreatieve uitvalsroute. Ook polder de Ronde Hoep met zijn unieke stervormige verkavelingspatroon is onderdeel van de Amstelscheg. Eind vorig jaar is de Amstelscheg door de inwoners van de provincie verkozen tot het meest bijzondere landschap van Noord-Holland. 

Esther Rommel, gedeputeerde Natuur en Landschap: “De Amstelscheg is een veelzijdig gebied, een bijzonder historisch landschap, dat Noord-Hollanders een prachtige plek van relatieve rust biedt. Deze groene parel in het sterk verstedelijkte gebied rondom Amsterdam willen we koesteren en daar waar kan nog mooier maken. Daarvoor stelt de provincie 1,9 miljoen beschikbaar.”

Landschapsontwikkeling

Niet alleen overheden en terreinbeheerders, ook lokale organisaties die zich inzetten voor natuur, recreatie of cultuurhistorie in de Amstelscheg kunnen tot 1 april 2023 voor hun project subsidie aanvragen. Het geld moet worden besteed aan fysieke maatregelen die natuur en landschap versterken of beter toegankelijk maken, bijvoorbeeld de aanleg van vaar-, fiets- of wandelverbindingen of andere recreatieve voorzieningen. De subsidie bedraagt tot 75% van de kosten met een maximum van 150.000 euro.

Samenwerking

De Amstelscheg is in de provinciale omgevingsverordening benoemd als Bijzonder Provinciaal Landschap. De komende jaren werkt de provincie Noord-Holland samen met de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en gebiedspartijen om dit landschap ook voor de toekomst te behouden. Dat doet de provincie met een actualisatie van het gebiedsperspectief Amstelscheg uit 2011 en een uitvoeringsprogramma.