Sedum op bushaltes heeft positief effect

Regio – Begin 2020 is op verzoek van Provinciale Staten een onderzoek gestart naar vergroening van de bushaltes door middel van sedum-dakbedekking. Sedum is een verzamelnaam voor een type bodembedekker die in een groot deel van het jaar bloeit. Sedum wordt ook wel vetkruid genoemd. 

Voordelen sedum

De voordelen van sedum als dakbedekking zijn: De bloemen van sedum zijn zeer rijk aan nectar en daarmee erg aantrekkelijk voor insecten, zoals bijen, hommels en vlinders; Sedum neemt ook fijn- en gifstoffen op. Zelfs kan een sedum dakbedekking schadelijke stoffen, zoals zware metalen (lood, cadmium) opnemen; Sedum neemt jaarlijks 1,23 kilogram CO2 per vierkante meter op en daarnaast zorgt het ook voor zuurstofproductie; Sedum heeft een gunstig effect op de waterhuishouding. Door de sponswerking van het sedum wordt het regenwater langer vastgehouden (klimaatadaptief). Daarnaast wordt het water door de sedum dakbedekking gefilterd; Sedum dakbedekking zorgt ook voor een aantrekkelijker kwaliteitsbeeld van de bushalte. 

Busbaan Hoofddorp-Aalsmeer

Het sedum is als proef geplaatst op onder andere acht haltes van de HOVASZ busbaan van Hoofddorp naar Aalsmeer. Bushaltes met sedum-dakbedekking in de bebouwde omgeving bieden een meerwaarde op het gebied van biodiversiteit, opname fijnstof en wateropvang.