Reconstructie Zijdstraat en Molenplein start in april

Aalsmeer – Er is lang over gepraat, maar binnenkort gaat gestart worden met de reconstructie van de Zijdstraat, Punterstraat en het Molenplein. In samenspraak met bewoners en ondernemers in het centrum heeft de gemeente in 2019 een Centrumvisie ontwikkeld en inmiddels is deze vastgesteld door de gemeenteraad. Met de Centrumvisie wil de gemeente het winkelgebied versterken en zichtbaarder maken. Voor het realiseren hiervan worden de komende jaren diverse projecten uitgevoerd. Gestart wordt vanaf aanstaande april met de reconstructie van de Zijdstraat, Punterstraat en het Molenplein. Aansluitend op dit project gaat er gekeken worden naar de herinrichting van het Raadhuisplein dat op dit moment in een verkennende fase zit. Naar verwachting zal dit project in het derde kwartaal van 2023 worden uitgevoerd.

Saneren grond, nuts- en rioolwerkzaamheden

Op twee locaties in de Zijdstraat is de bodem onder de openbare ruimte enigszins vervuild. Het gaat hierbij om ongeveer 45 m3 vervuilde grond. Deze zal op verantwoorde wijze afgevoerd worden. Hier wordt in april mee aangevangen. Ongeveer gelijktijdig wordt gestart met uitvoering van nutswerkzaamheden. In de Zijdstraat worden de gasleiding, waterleiding en laagspanningskabels vervangen. Ook het riool gaat verbeterd worden. Er komt een nieuw hemelwater-afvoerriool en het bestaande gemengde riool wordt gereconstrueerd. Er wordt gewerkt vanaf het begin van de Zijdstraat richting de Uiterweg. Deze werkzaamheden gaan medio september starten en duren tot het einde van het jaar. Overigens wordt er niet gewerkt tijdens de Feestweek in september en niet van medio november tot en met december in verband met de feestdagen.

Nieuwe bestrating

In januari tot en met juni 2023 wordt een nieuwe fundering met mooie nieuwe bestrating aangebracht in de Zijdstraat, Punterstraat en het Molenplein. Ook komen er nieuwe bomen. Voorzieningen, zoals zitbankjes, afvalbakken en bakken met beplanting/boompjes, worden eveneens vernieuwd. Lichtmasten en fietsvakken worden op nieuwe plekken teruggeplaatst. Uiteraard zullen inwoners en winkeleigenaren hinder ervaren van de werkzaamheden, maar er gaat alles aan gedaan worden om dit tot een minimum te beperken. Er worden maatregelen getroffen om de bereikbaarheid, bevoorrading en toegankelijkheid van alle winkels en woningen te waarborgen.