Komende maanden onderhoud aan 5 Schipholbanen

Regio – In de komende drie maanden vindt er baanonderhoud plaats aan de Buitenveldertbaan (5-13 september), de Zwanenburgbaan (26 september–2 oktober), de Polderbaan (10-14 oktober), de Kaagbaan (31 oktober-8 november) en de Schiphol-Oostbaan (14-22 november). Dit heeft op sommige momenten gevolgen voor het vliegverkeer. 

Tijdens het onderhoud van 5 t/m 13 september aan de Buitenveldertbaan verwacht Schiphol dat de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan iets meer in gebruik zijn voor startende en landende vliegtuigen. Ook kan in deze periode de Schiphol-Oostbaan worden ingezet als landingsbaan. Dit kan het geval zijn bij harde (zuid)westenwind of wanneer buien de nadering naar de Polderbaan en de Zwanenburgbaan belemmeren.

Het vliegverkeer maakt waarschijnlijk meer gebruik van de Buitenveldertbaan en de Schiphol-Oostbaan tijdens het onderhoud aan de Zwanenburgbaan, tussen 26 september en 2 oktober. Bij zuidenwind kunnen deze banen bij piekmomenten vaker in gebruik zijn als tweede landingsbaan. Ook kan bij noordenwind de Buitenveldertbaan als tweede startbaan worden ingezet.

In de periode van 10 t/m 14 oktober is er onderhoud aan de Polderbaan. Dan worden de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan ingezet voor zowel starten als landen. Ook kan de Schiphol-Oostbaan worden ingezet als tweede landingsbaan. Dit is onder meer afhankelijk van de weersomstandigheden (buien, windkracht- en richting), de beschikbaarheid van de banen en het aanbod van vliegverkeer. ’s Nachts maakt het vliegverkeer gebruik van de Zwanenburgbaan.

Als de Kaagbaan in onderhoud is – 31 oktober t/m 4 november en 7-8 november wordt verwacht dat er meer vliegtuigen landen op de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan. Voor het vertrekkend vliegverkeer zet de luchthaven de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan in.

Het onderhoud aan de Schiphol-Oostbaan (14 t/m 18 november en 21-22 november) heeft weinig gevolgen voor het grote vliegverkeer, want deze baan wordt doorgaans ingezet voor de kleine, zakelijke en privévliegtuigen. Tijdens het onderhoud zal het klein-zakelijke verkeer gebruik maken van de Buitenveldertbaan of een van de andere start- en landingsbanen.

Aangepaste planning

De planning van de onderhoudswerkzaamheden is dit najaar iets aangepast. Zo vindt er minder baanonderhoud plaats in het weekend. Dit komt vanwege een tekort aan elektrotechnische specialisten die het werk kunnen uitvoeren en medewerkers die toezien op dit werk vanwege veiligheidsvoorschriften. Het voordeel van minder baanonderhoud in de weekenden is dat dan in principe alle banen beschikbaar zijn voor vliegverkeer.

(Brongebruik: Burennieuwsbrief Schiphol). Foto: M. de Groot.