Maatregelen provincie tegen storingen Leimuiderbrug

Leimuiden – De Leimuiderbrug (N207) over de Ringvaart in de gemeente Haarlemmermeer wordt aangepast om het minder storingsgevoelig te maken. Daarnaast wordt de brug tijdens spitstijden gemonitord door een storingsmonteur. Provincie Noord-Holland neemt deze maatregelen om de storingen zoveel mogelijk te voorkomen en eventuele gevolgen van nieuwe storingen te beperken. Sinds 14 december 2022 heeft de Leimuiderbrug opnieuw te kampen gehad met meerdere storingen. Op 22 december heeft de aannemer de sensoren van de brug aangepast, waardoor de brug minder gevoelig is voor nieuwe storingen.  

Defecte rem

De laatste storingen aan de Leimuiderbrug ontstonden door een defect aan de rem die het brugdek moet sluiten. Als het brugdek niet goed sluit, geven sensoren een melding af waardoor de brug in storing gaat en brugbediening niet meer mogelijk is. Het onderdeel van de rem dat moet worden vervangen, is vanwege de lange leveringstijden niet op korte termijn beschikbaar. Om de brug toch zonder storingen te kunnen laten openen en sluiten, zijn enkele tijdelijke aanpassingen gemaakt aan de sensoren die bij het sluiten van de brug betrokken zijn. Door de sensoren anders in te regelen, kan de brug nog steeds veilig gesloten worden, maar is de brug minder gevoelig voor nieuwe storingen. Zodra het bestelde onderdeel dat vervangen moeten worden binnen is, vindt de definitieve reparatie van de brug plaats. 

Meer informatie

Met vragen en klachten kunnen (vaar)weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het servicepunt van de provincie Noord-Holland via 0800-0200600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. Op de hoogte blijven van bedientijden van bruggen en sluizen, stremmingen of werkzaamheden? Zie: www.vaarweginformatie.nl.