Gebruik aardwarmte voor Aalsmeer en omstreken stapje dichterbij

Regio – Begin dit jaar werd bekend dat in delen van Noord-Holland en Utrecht grote kansen liggen voor het winnen van warmte door geothermie (aardwarmte). Aan diverse partijen zijn hiervoor opsporingsvergunningen toegekend. Een aantal van deze partijen heeft nu de handen ineengeslagen, waardoor het succesvol ontwikkelen van deze duurzame warmtebron in gemeentes Haarlemmermeer, Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer en De Ronde Venen een stap dichterbij komt. De partijen die de samenwerking hiervoor aangaan zijn Hightree Energy, IPS Geothermal, Energie voor Elkaar en Tullip Energy. De partijen hebben elk hun specifieke inbreng in dit samenwerkingsverband.

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is duurzame warmte die is opgeslagen in de diepe ondergrond (tussen de 500 en 4.000 meter). Het warme water wordt omhoog gepompt en kan worden gebruikt om gebouwen die zijn aangesloten op een warmtenet te verwarmen. De warmte is ook geschikt voor de glastuinbouw. Het afgekoelde water gaat daarna terug in de ondergrond en warmt daar van nature weer langzaam op. Aardwarmte kan op grote schaal voor verduurzaming zorgen. Het gebied waar het samenwerkingsverband naar aardwarmte gaat speuren en de geschiktheid van de aardlagen gaat checken, beslaat meerdere gemeenten en kan vele duizenden huishoudens en zakelijke afnemers een alternatief voor aardgas bieden.

De deelnemers
Hightree Energy representeert binnen de samenwerking de glastuinbouw, die door deze participatie de verduurzaming van de sector kan versnellen. IPS Geothermal heeft wereldwijd veel ervaring met projecten op het gebied van geothermie, Tullip Energy Exploration & Development is toonaangevend op het gebied van winning van olie en gas, mijnbouw en ontwikkeling van geothermie en Energie voor Elkaar is deelnemer vanwege de kennis op het gebied van ontwikkeling van duurzame warmtebronnen t.b.v. toepassing in warmtenetten.

Het vervolg
Komende jaren wil het samenwerkingsverband samen met provincies en gemeenten, inwoners en ondernemers nader onderzoek doen om de ondergrondse potentie voor duurzaam verwarmen lokaal in kaart te brengen. Het zijn complexe ontwikkelingen en het biedt kansen. Ontwikkeling van geothermie als warmtebron is echter alleen zinvol als er een warmtenet beschikbaar is om de eventueel aangetroffen warmte te kunnen benutten. De ontwikkeling en realisatie van warmtenetten moeten bij voorkeur vóór lopen op die van warmtebronnen. Als alles goed loopt en alle belanghebbenden op tijd betrokken zijn, kan in de loop van 2028 de eerste warmte uit de aarde in deze regio worden ingezet.

Foto: Het gebied waar het gebruik van aardwarmte wordt onderzocht.