Extra geld Oranje Fonds voor verbinding in buurten

Regio – Het Oranje Fonds ziet dat er grote behoefte is aan ontmoeting en verbinding in buurten na twee jaar van lockdowns en afstand houden. Dit blijkt uit een rondgang onder diverse buurtinitiatieven. Daarom stelt het Fonds onder de noemer Reuring in de Buurt een bedrag van 600.000 euro beschikbaar voor buurt-organisaties die dit mogelijk willen maken. De steun is bedoeld voor het organiseren van buurtevenementen die buurtgenoten met elkaar verbinden. Organisaties kunnen vanaf vandaag een aanvraag doen bij het Oranje Fonds via oranjefonds.nl/reuring.

Verbinding

“In de afgelopen coronaperiode is elkaar ontmoeten niet vanzelfsprekend geweest”, stelt Sandra Jetten, directeur van het Oranje Fonds. “Meedoen in de samenleving en het gevoel hebben dat je ertoe doet begint in je eigen buurt. Verbinding tussen mensen vormt een belangrijke basis voor de aanpak van sociale vraagstukken, zoals eenzaamheid, armoede en polarisatie. Daarom stellen we nu dit bedrag beschikbaar, zodat buren elkaar weer kunnen vinden.” 

Gezamenlijk

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage is het belangrijk dat het evenement gezamenlijk georganiseerd wordt door minimaal drie organisaties of initiatieven uit de buurt. Bewoners moeten betrokken zijn bij de opzet en uitvoering. Ook gaat het nadrukkelijk om nieuwe evenementen. Projecten moeten uiterlijk 1 november 2022 opgestart worden en op 1 oktober 2023 zijn afgerond. Organisaties die een bijdrage krijgen kunnen ook kosteloos deelnemen aan twee kennisdagen met onder andere workshops over wat wel en niet werkt bij het stimuleren van buurtcontact. 

Foto: Oranje Fonds – Remko de Waal