De Tuinen van Hornmeer: Een wijk voor iedereen

Aalsmeer – Het wordt een wijk voor iedereen, de Tuinen van Hornmeer in de Meervalstraat en Roerdomplaan. Al enkele jaren liggen de terreinen braak en heeft onkruid het groen in het park rond de vijver versterkt. Voor de hier staande school is nieuw gebouwd aan de Dreef en ook het buurthuis (eveneens een voormalige school) heeft heel nabij een ander onderkomen gekregen, de ‘oude’ kantine van de voetbalvereniging. Het leek wellicht dat de vrijgekomen locaties ‘vergeten’ waren, maar achter de schermen is door de gemeente en projectontwikkelaars hard gewerkt aan de invulling. 

Tachtig woningen

En nu zijn dan de plannen gepresenteerd. Nog dit jaar wordt een aanvang gemaakt met de nieuwbouw. De Tuinen van Hornmeer wordt een groene en waterrijke woonwijk en gaat woonplezier bieden aan bewoners in elke levensfase. Voor elke doelgroep is er een woningtype naar keuze. Er komt een mooie mix van woningen voor gezinnen, starters en ouderen om ze de mogelijkheid te geven door te stromen. Het woningaanbod bestaat onder andere uit sociale en vrije sector woningen, betaalbare appartementen voor starters en levensloopbestendige appartementen voor 65 plussers. In totaal komen in de Tuinen van Hornmeer 80 huizen, waaronder 37 verandawoningen, parkwoningen en twee-onder-een-kappers en een blok met 31 ruime appartementen (middenhuur en sociaal) aan de kop (hoek Dreef met Beethovenlaan) als baken en als herkenningspunt. 

Groen en duurzaam

“Het  wordt echt een bijzonder plekje, waar spelen, bewegen en ontmoeten centraal staan. Kinderen spelen hier lekker buiten, terwijl buren elkaar ontmoeten en gezellig een praatje maken”, aldus de projectontwikkelaar en de makelaar in hun aankondiging. In het hele plan is er veel aandacht voor groenbeleving en duurzaam wonen. Het versterken van de groene parkstrook staat centraal, waarbij de bestaande bomen op de locatie zoveel mogelijk behouden blijven De Tuinen van Hornmeer krijgt meerdere pleintjes, tuinen en speelplekken. 

Bijzonder stukje Aalsmeer

“Wie van natuur, geborgenheid en bijzondere architectuur houdt, valt zonder twijfel voor De Tuinen van Hornmeer”, aldus de projectontwikkelaar. “Het wordt een bijzonder stukje Aalsmeer.” Meer informatie is te vinden op de projectwebsite, die is bedoeld om een impressie te geven van De Tuinen van Hornmeer en belangstellenden alvast een beetje ‘verliefd’ te laten worden op misschien wel hun nieuwe woonplek: www.detuinenvanhornmeer.nl