Aalsmeer in actie voor Braziliaans project Henk Helsloot

Aalsmeer – Stichting Handreiking over Oceanen (HoO) vraagt aandacht voor de gevolgen van Covid-19 in Brazilië. Concreet hoopt HoO dat veel inwoners van Aalsmeer en omgeving financieel willen helpen om die gevolgen te bestrijden. Het gaat hierbij om het Centro Social (sociaal centrum) in Capão Bonito, het centrum dat Aalsmeerder Henk Helsloot heeft gesticht, opgebouwd en nagelaten. 

Heel veel mensen in Nederland hebben op één of andere manier last van de coronapandemie. Besmettingen, quarantaine, lockdown, reisbeperkingen; het zijn maar een paar voorbeelden van narigheid waarmee je te maken kunt krijgen. 

De gevolgen in landen waar de gezondheidszorg en het sociale vangnet minder goed beschikbaar zijn, zijn immens. Brazilie is zo’n land, waar vooral de mensen aan de onderkant van de samenleving het hard moeten ontgelden. Ziekte, werkloosheid, geweld en verwaarlozing: het is een mix die altijd al aanwezig is. Maar de Covid-crisis heeft die ingrediënten in een snelkookpan gegooid; het resultaat is een zorgelijke, en voor arme gezinnen een vrijwel uitzichtloze, situatie. Een situatie die om begrip, steun en solidariteit vraagt. 

Op 9 september 2018 overleed Henk Helsloot, telg uit een Aalsmeerse familie van bloemenkwekers. Niets bijzonders zou je zeggen, ware het niet dat Henk een andere weg bewandelde dan zijn broers en zussen. Zijn route liep niet via de tuinbouwschool maar via het seminarie. Zijn weg ging niet door de kassen met rozen en orchideeën, maar ging in de richting van Brazilië. Daar zorgde hij voor een bloeiend centrum voor opvang, verzorging en onderwijs van kansarme kinderen. Het hele verhaal vindt u op www.handreikingoveroceanen.nl. Een eventuele bijdrage kunt overmaken op NL11INGB0002465271.