Wandelen langs kunstwerken (4)

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer is rijk aan bijzondere kunstwerken, die de afgelopen vijftig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken geplaatst zijn. Maak de komende weken kennis met de verhalen achter elk kunstwerk. Wat is de historische of actuele waarde, de achterliggende, diepere betekenis van de kunstenaar: heeft het kunstwerk een bepaalde symboliek?

Bronzen beeld ‘Omhelzing’ uit 1993,

Maja van Hall (1937)

Locatie: Pleintje Beukenhof bij Zorgcentum Aelsmeer, ingang Kanaalstraat

De beelden van Maja van Hall gaan over kracht en kwetsbaarheid, verlangen en berusting. Geen grootse daden of gebeurtenissen, maar algemeen menselijke gevoelens vormen het onderwerp van haar beelden. Omhelzing is een beeld waarin twee mensen, in een gesloten vorm tot een geheel zijn versmolten, tot één zijn verenigd. In de gestolde vorm ligt ook het verzonken zijn in jezelf besloten. De figuren zijn teruggebracht tot de grootst mogelijke eenvoud, een die des te meer beheersing en weloverwogenheid vraagt. De huid van het beeld heeft gekerfde sporen tegenover gepolijste vlakken. Het dynamische vermengt zich met het verstilde, het is aan de beschouwer om er een eigen verhaal bij te denken.

Het beeld past goed in de leefwereld van de bewo- ners van het zorgcentrum, evenals de in de sokkel aangebrachte inscriptie, een dichtregel van J.C. Bloem: “Maar dat ik duldend volharde in het enige waardige zwijgend alleen.”

Expositie

En als u/jij dan toch in de buurt bent. Stap het Oude Raadhuis binnen voor de expositie van de Grafiekgroep Bergen. Zeker de moeite waard en tot en met 21 januari iedere donderdag tot en met zondag te bezoeken van 14.00 tot 17.00 uur.