Procedure rondom kap boom Bozenhoven juist verlopen

Mijdrecht – “De procedure rondom de kap van een boom aan Bozenhoven is juist verlopen” ,dat schrijven B en W in een informatienota aan de gemeenteraad. “De boom stond niet op de ‘lijst Waardevolle bomen 2014’. Aangezien het om een particuliere boom ging, was ook geen vergunning nodig om de boom te kappen. Over de kap van de boom ontstond vorige week enige ophef. Buurtbewoners meenden dat de boom ten onrechte was gekapt. Op dezelfde plek zijn in het verleden bomen verwijderd zonder dat daar gemeentelijke toestemming voor was gegeven. De betreffende boom aan Bozenhoven stond op de oude waardevolle bomenlijst en op de concept lijst waardevolle bomen. Bij de ter inzage legging van de concept lijst heeft de eigenaar een zienswijze ingediend. Naar aanleiding daarvan is de boom opnieuw beoordeeld door een onafhankelijk bomendeskundige, conform het door de raad vastgestelde beleid. Op basis van die nieuwe beoordeling is de boom niet op de definitieve ‘Lijst waardevolle bomen 2014’ geplaatst. Deze lijst is op 25 november vastgesteld door het college van B en W. Aangezien de boom particulier bezit is, is ook geen vergunning nodig om de boom te mogen kappen. Voor het kappen van gemeentelijke bomen wordt wel altijd een vergunning aangevraagd. Als deze wordt verleend, geldt ook een herplantplicht. Het afgelopen jaar zijn ongeveer 400 bomen om verschillende redenen verwijderd. Deze bomen worden zoveel mogelijk terug geplant op de plek waar de boom verwijderd is. Als dit niet mogelijk is, wordt er een geschikte locatie in de buurt gezocht”, aldus het college. “En zo kunnen toch nog mooie waardevolle bomen ‘ verdwijnen’ waardevolle bomenlijst of niet. Het is gewoon een wassen neus waarmee de raad en de bewoners zoet worden gehouden”, aldus de eerste reactie van de omwonenden.