Hoorne Vastgoed wil verder met plan Hoofdweg Zuid

Aalsmeer – Hoorne Vastgoed is vanzelfsprekend teleurgesteld over het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer om het plan voor de bouw van 300 woningen aan de Hoofdweg-Zuid in Kudelstaart voorlopig stop te zetten. Het financieel haalbaar gebleken voorstel van Hoorne Vastgoed om naast de gewenste woningen en basisschool in Hoofdweg-Zuid ook een tweede supermarkt met extra sociale woningbouw in het centrum van Kudelstaart te realiseren is door de gemeente helaas niet omarmd. 

Flexibiliteit

Hoorne Vastgoed heeft het woningbouwplan aan de Hoofdweg-Zuid vanuit een breder perspectief en op basis van flexibiliteit willen ontwikkelen. Die werkwijze levert naar de overtuiging van Hoorne Vastgoed een belangrijke meerwaarde voor Kudelstaart op. Naast het concrete voorstel om de voorzieningen in het centrum te verbeteren – aangevuld met sociale woningbouw en een nieuwe school in Hoofdweg-Zuid – hebben partijen gevraagd om in elk geval enige flexibiliteit in de planvorming van Hoofdweg Zuid op te nemen. 

Gemiste kans

Bouwlocaties zijn schaars. Door het inbouwen van flexibiliteit in het plan Hoofdweg-Zuid blijft in elk geval de mogelijkheid bestaan om in de toekomst (als daar aanleiding toe is) invulling aan het bredere perspectief te geven. Of als die aanleiding/behoefte er niet is de locatie alsnog met woningbouw in te vullen. Dat de gemeente dit nu terzijde schuift en zich strikt op de woningbouw richt is in de optiek van Hoorne Vastgoed een gemiste kans. Voor de andere ontwikkelaar Rotij ligt de zaak wat genuanceerder, maar zij heeft wel begrip voor het standpunt van Hoorne om nu niet over te gaan tot ondertekening van de anterieure overeenkomst. 

Overleg met gemeente

Zowel Hoorne als Rotij gaan graag met de gemeente in overleg om een oplossing te zoeken om binnen een voor alle partijen passende samenwerking de ontwikkeling en bouw van woningen in plan Hoofdweg Zuid zo snel mogelijk te kunnen realiseren.