Familieberichten


Willie Spaargaren (01-11-1933 – 17-11-2017)