Familieberichten


Wilhelmina Helena Spaargaren-van Vuuren (07-05-1925 – 10-12-2017)