Familieberichten


Joortje Jongkind Spaargaren (07-05-1921 – 01-07-2017)